Missie en visie

Missie

We zijn een vrijwilligersorganisatie van geëngageerde jongeren met een projectwerking in Mexico. Via ons aanbod door eigen vrijwilligers, waarbij spelend leren centraal staat, realiseren we interculturele uitwisseling. Daardoor creëren we kansen en investeren we in zelfontplooiing van iedereen die bij ons project betrokken is, zowel in België als in Mexico. We hebben daarbij aandacht voor ieder zijn competenties en talenten. Respect en een open houding tegenover de andere zijn kernwaarden binnen onze organisatie.

Visie

De visie geeft weer waar we naartoe willen, wat onze toekomstdromen zijn, wat onze ambities zijn. We willen onze werking in België versterken door een bijsturing van onze interne organisatie en verbetering van onze externe communicatie, en dat met het oog op de continuïteit van onze organisatie. We willen onze werking in Mexico bijsturen, met het oog op meer betrokkenheid van en samenwerking met de lokale actoren. We vertrekken daarbij meer vanuit hun situatie, noden en behoeften, en werken aan een aanbod op maat van de lokale gemeenschap.

© Webosaurus